PUBLICATIONS

Peer reviewed

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
 • Andersson, K.G.S., Smith, H.G., Rundlöf, M., 2010, Time lags in biodiversity response to farming practices. Aspects of Applied Biology, 100: 381-384.

Reports

2015
 • Jordbruk, ch. 7 in Klimatsäkrat Skåne, Hall M., Lund E. and Rummukainen M. (red), 2015, CEC Rapport Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. ISBN 978-91-981577-4-1 (Report in Swedish about climate consequences and adaptation possibilities in Southern Sweden)

Popular science & Media outlet

Articles
 • La pérdida global de colonias de la abeja melífera: un mundo de encuestas donde las fronteras persisten, 2017, Apicultura sin Fronteras 92:13-18
 • Colapso de colonias en Sudamérica? La situación en Argentina, 2016, Espacio Apicola, pub Dec 2016
 • Honey bee colony losses: What is happening in South America, 2016, American Bee Journal, 156:1247-1250
 • Relevamiento de Sanidad Apícola en Argentina, Campo y Abejas, pub September 2016
 • I kväll när jordgubbarna plockas fram, skänk en tanke till de bin och flugor som gjort det möjligt, 2013, Sydsvenskan, pub 20 juni.
 • Glöm inte vildbina, 2013, Fria Tidningen, pub 11 maj.
 • Massdöd av bin hotar jordbruket, 2013, Göteborgsposten, pub. 5 maj.
 • Sustainable agriculture – a question for the society and businesses, 2012, RioPlus Business, RIO+20 magazine, p. 142-143, pub June 2012
 • Vi måste betala mer för miljö och sociala rättigheter, 2012, Miljöaktuellt, pub. 14 januari.
 • Trafikverket är inkonsekvent om mångfald i vägkanter., 2010, publiced 19:th of July on the web-based news site http://www.Newsmill.se
 • Dyrare mat – vem tjänar på det?, 2010, Dyrare Mat.NU, pub. 22 augusti.
 • Därför skapar färre älgar bättre biologisk mångfald, 2010, in Mijöaktuellt, publiced 12:th of May, (a swedish environmental newspaper).
 • Vi behöver mer än honungsbin för pollinering av grödor, 2009, publiced 10:th of July on the web-based news site http://www.Newsmill.se
 • Kulturell och biologisk mångfald hand i hand, 2005, Biodiverse, nr. 4.
 • The worlds largest Umbrella, 1997, Environ, Swedish Environmental Protection Agency
Talks
 • Talk on Pollination and new techniques for improving fruit production. Congreso de Bioeconomía, Neuquen. 17 November 2016
 • Seminar on pollinators and food production for bee-keepers and interested public. Osby municipality library. 18 mars 2013
 • Information meeting with apple growers about pollination and bio-control in apples, 22 September 2011
 • Talk on how blueberries, bad weather and bumblebees are connected for two upper secondary school classes, Natural Science days, Mars 2011
 • Talk about ecosystem services at a conference at the county administrative board in Skåne on the Swedish Environmental Objectives.
 • Talk on why honeybees is not enough for pollination for two upper secondary school classes, Natural Science days, Mars 2010
 • Organized a reception for a upper secondary school class and showed them pollinating insects and why they were important. 2009
 • Talk on pollination in agricultural landscapes at Hushållningssällskapet (Swedish Federation of Rural Economy and Agricultural Societies). 6 April 2009
 • Talk on pollination and why it is important for three upper secondary school classes, Natural Science days, Mars 2009.
Radio & Interviews

Google Scholar profile

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.